Välkommen till Hofors begravningsbyrå

Välkommen till Hofors begravningsbyrå

 här möter du medmänniskor som ger dig stöd och hjälp, är omtänksamma, utbildade, skapar trygghet och ett varmare mottagande, på dina villkor.

Att ordna med ett varmt och personligt avsked för en familjemedlem eller vän är ett stort ansvar. Vi på Hofors Begravningsbyrå hjälper dig gärna att bära detta ansvar och tillsammans skapa en vacker och minnesvärd begravning – en hyllning till livet. Att stötta och vägleda dig i den här svåra men för sorgearbetet så viktiga processen, ser vi som en av våra viktigaste uppgifter.

Vi hjälper dig på dina villkor. Kontakta oss för att boka ett möte, på vårt kontor eller i hemmet. Det går också utmärkt att planera begravningen helt eller delvis via internet och telefon, om ni så önskar.

Det är ni som ordnar med begravningen som själva bestämmer i vilken utsträckning ni vill anlita våra tjänster och produkter. Vi ska utifrån era önskemål medela prisuppgifter och kostnadsförslag.

Valet är alltid ditt
- Välkommen till din lokala och auktoriserade begravningsbyrå!