Välkommen till
Hofors begravningsbyrå

Läs mer om vår miljökista Saga >>

Ordna Begravning

Information till dig som ska ordna en begravning

Läs mer

Gäst på begravning

Ett dödsfall berör inte bara de nära anhöriga

Läs mer

Familjejuridik

Familjejuridik och vardagsjuridik

Läs mer

Förbered en annons

Förbered en dödsannons i lugn och ro, skicka sen in den till oss för färdigställande och prisuppgifter

Läs mer

Minnesgåva

Via vår hemsida kan du ge en minnesgåva för att hedra en avliden

Läs mer

Dödsannoner

Här kan du söka på dödsannonser som vi förmedlat, tända ljus och dela minnen

Läs mer

Välkommen till Hofors begravningsbyrå

 här möter du medmänniskor som ger dig stöd och hjälp, är omtänksamma, utbildade, skapar trygghet och ett varmare mottagande, på dina villkor.

Att ordna med ett varmt och personligt avsked för en familjemedlem eller vän är ett stort ansvar. Vi på Hofors Begravningsbyrå hjälper dig gärna att bära detta ansvar och tillsammans skapa en vacker och minnesvärd begravning – en hyllning till livet. Att stötta och vägleda dig i den här svåra men för sorgearbetet så viktiga processen, ser vi som en av våra viktigaste uppgifter.

Vi hjälper dig på dina villkor. Kontakta oss för att boka ett möte, på vårt kontor eller i hemmet. Det går också utmärkt att planera begravningen helt eller delvis via internet och telefon, om ni så önskar.

Det är ni som ordnar med begravningen som själva bestämmer i vilken utsträckning ni vill anlita våra tjänster och produkter. Vi ska utifrån era önskemål medela prisuppgifter och kostnadsförslag.

Valet är alltid ditt
- Välkommen till din lokala och auktoriserade begravningsbyrå!